Udenbys sælgere var f .eks. en børstenbinder fra Nordfyn. En enkelt uldkræmmer med lageret på ryggen kunne også kigge indenfor.

Bissekræmmere/landstrygere kunne indfinde sig, men efterhånden sjældent.

De kom - oftest enkeltvis,  men af og til dog et par stykker sammen - og bad om en skilling - til kogesprit -, lidt mad eller måske en overnatningsmulighed i stalden.
De kom jævnt hele året; men især i starten og slutningen af september kom der en del, når de var på vej til og fra kåringen af stodderkonge på Egeskov Marked, der jo - som nu - holdtes den tredie onsdag i september.

En del havde ingen bopæl og vandrede hele året. Andre havde et tilholdssted, og gik når vejret var til det.