Lille Mølle

Indehaver: Poul Nielsen

Nuværende adresse: Lillemøllevej 14