Grusgrave

Der var i 1950'erne flere grusgrave i Refsvindinge:

På Bøgebjerget, entreprenør N. P. Nielsen & søn, Nyborg - også kendt som Sandgraveren

Billeder fra grusgraven, Bøgebjerget.

Carl Kipper i førerhuset; udenfor Rasmus Christiansen Rosilde og Kristian Hansen, Tårup

 

Om tiden før Anton Nielsen & Søn overtog grusgraven, skriver Ivar Bergholdt (søn af Ejnar Bergholdt og Anna, Refsvindinge Byvej 14):

Karl boede på Longet i Refs-vindinge. Han havde en aftale med Thorvald Storm om grusgravning ved Æbleskoven. Der stod hans store maskine; den kunne sortere gruset fra og sten i forskellige størrelser.

Om morgenen stod min mor eller bedstemor op og smurte en madpakke til mig.
Kl. 6.00 kom Karl med hest og vogn (2 hjulet gig) Jeg stod på, fik tømmerne og kørte til grusgraven.

Maskinen i grusgraven blev trukket af en hestegang. Jeg skulle på se, at hestene var i gang hele tiden.

Når der kom kunder for at hente materialer eks. farbror Johannes Bergholdt, så stoppede maskinen og så hjalp Karl og jeg med at skovle de 4 m3. Arbejdsdagen sluttede kl. ca. 17.30. Så jeg var hjemme kl. 18.00.

Ved hjemmet fik Karl tømmerne og jeg fik en krone. (Karl havde en datter, der hed Ketty).


Karl Skrædder(Ellingevej 28) havde en mindre grusgrav ude på Generalgyden