Arthur Christiansen, Ellinge

Foderstoffen eller Andelen

Uddeler: Laurits Olsen (Nyborgvej 75)

Ringsmose kørte leverancerne ud.

Oftest købtes foderstof, såsæd, frø og kunstgødning (Norsk Hydro og Kali) i Andelen.

Møller Kristian Berthelsen var også leverandør af de biologiske produkter.

Lejlighedsvis aflagde repræsentanter fra firmaer i Nyborg - fra Carl Nielsen på Torvet og fra Lauritz Nielsen på Strandvejen - besøg for også at falbyde sådanne produkter.

Tidligt om foråret falbød Arthur Chrisiansen, Ellinge Dæhnfeldt-frø