Vognmand  & Andelsfryseri

Indehaver: Johannes Bergholdt, død ca. 1954

Nogle år forinden var Karen B. begyndt at forestå det nye andelsfrysehus.

Efter Johannes' død videreførtes vognmandsforretningen af sønnen Keld, der bl.a. kørte en ugentlig opsamlingstur med slagtesvin til Odense svineslagteri.

Nuværende adresse: Refsvindinge Byvej 12


Om

Refsvindinge Andelsfryseri
Refsindinge Byvej 12

firma K. T. Knudsen

fortalt af Else Rudbæk Olsen

Laurits Olesen, Nyborgvej 75 var formand og den, som tog initiativ til oprettelsen af fryseriet.
Desuden var
Hans Jørgen Hansen, Kokærgård, Nyborgvej 85
Chr. Larsen, Ellingevej 40 (senere Sulkendrup)
Rasmus Storm, Longvej 3
Snedker Aksel Nielsen, Refsvindinge Byvej 1 og
Anders Christoffersen, Møllegyden 3

i bestyrelsen.

Fryseriet er startet d. 22-3-1949 og lukket 1-4-1965.
Desværre er alle papirer og regnskaber væk. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde frem til noget. Alle de nævnte personer er forlængst døde, og deres børn ved ikke noget.
Nu skriver jeg den smule, jeg har fået oplyst og så mine egne erindringer. Vi var jo med i det i mange år:

Der var over 100 boxe, både 100 liters og 50 liters (hele og halve, som vi sagde).

Fryseriet var indrettet i 2 af vognmand Johs. Bergholdts 3 sammenhængende garager, som blev ombygget til formålet. Det var åbne boxe med tremmevægge i et stort frostrum.

Der var 5 boxe til indfrysning af varerne - lynfrysere.
Karen Bergholdt passede fryseriet fra først til sidst, godt hjulpet af Anna Bergholdt, som var gift med Ejner Bergholdt og nærmeste nabo.

Andelshaverne var bundet i 10 år fra starten.
Pris pr. ½ år for en hel box var 35 kr.

Der var medlemmer fra flere nabosogne også, for det var jo et stort fryseri.
Indpakning af frysevarerne var besværlig. Det var jo før plasticfoliens tid. Man brugte specielt voksbehandlet frysepapir og derover brunt papir. Det blev købt i ruller,; men det var også meget brugt at skille foderstofsække og så bruge det midterste lag derfra uden på frysepergamentet.

På pakkerne blev skrevet boxens nr. og så et nr. , som svarede til et nr. i en kontrolbog, hver især havde, hvor der stod, hvad der var i pakken.

Karen Bergholdt stregede numrene ud i bogen, efterhånden som de blev hentet. Der var faste åbningstider - lørdag fmd. var der altid travlt og en del ventetid.

Brugsuddelerne Arne Laumark, Refsv. og Hans Hansen, Kullerup gav tilbud på Major hjemmefrysere, da fryseriet lukkede. De hentede i fælleskab en bilfuld på fabrikken.
(At fryseriet var betjent var lidt usædvanligt; normalt havde andelshaverne individuelle boxe med egen hængelås - KEH)