Refsvindinge - om bynavnet

Navnet består af to dele: Ræfs og Vindinge

Ræf var et oldnordisk drengenavn og Vindinge stammer fra det olddanske verbum: winna, at vinde eller erhverve.

Refsvindinge kan derfor "oversættes" som: det, som Ræf havde erhvervet eller vundet (?).

Sammenlign i øvrigt med ordet: Landvinding.

I en række sammenhænge anvendtes - mere korrekt - derfor betegnelsen: Refs-Vindinge, bl.a. af DSB.