Redaktion:

Ansvarsh. og webmaster: Ebbe Yndgaard
Kaj Egon Hansen
Ingelise Knudsen

De mange bidragydere til dette projekt takkes hjerteligt; de er bl.a.

Ingelise Knudsen, arkivleder  
Else og Hans Rudbæk Olsen, Refsvindinge
Alfred og Erna Bodi, Refsvindinge
Benny Yndgaard, Jyllinge
Ruth Hansen, Kullerup
Erna Hansen, Stenhave
Lis Christoffersen, f. Bekkersted, Horne
Bjarne Ivan Hansen, Refsvindinge
Karen Nielsen, Refsvindinge
John Hjelholt, Ørbæk
Mogens Vilmand, Nyborg
Gustav Kabell, Nyborg
Erik Jørgensen, Ørbæk
Jens Bendix Knudsen, Måre
Kaj Egon Hansen, Lejre
Kay Aage Nielsen, Lystrup
Kaj U. Jørgensen, Marslev
Morten Mortensen, Morud
Hans Nørgaard, www.fynhistorie.dk
Ivar Bergholdt, Rudkøbing
Inge Nielsen, Nyborg
Laurits Knudsen, Ørbæk
Thorkild Vestergaard Dam, Frørup
Flemming Yndgaard, Genarp, Sverige
Erik Nielsen, Refsvindinge
Tage Rasmussen, Odense
Paula Pedersen, Refsvindinge
Ester og Villy Pedersen, Refsvindinge
Karen Margrethe Hansen, f. Bergoldt, Refsvindinge ("Søtter")
Karen og Knud Damsbo, Refsvindinge
Bo Lindholm, Nyborg
Gretha Jensen, Herrested
Flemming Hjortborg, Refsvindinge
Benedikte Jeppesen, Den fynske landsby
Morten Birkely, Den fynske landsby
Rita Davidsen, f. Nielsen
Inger Ejlekær Nielsen,Refsvindinge
Gunhild Dressler, Refsvindinge
Aase Bomholt Andersen, Refsvindinge
Tove Nielsen, f. Alexandersen, Ferritslev
Kerstin Eliasson, Ringe
Jørgen Jensen, Stenhave
Hans Rasmussen, Rudkøbing
Conni Andersen, f. Nielsen, Vemmelev
Lillian Lind, Nr. Aaby
Alfred Larsen, Assens
Ingrid Henneberg
Mary Nielsen, Ørbæk
Bertel P. Bertelsen, Langeskov
Kirsten & Ole Østergaard, Troense
Ebbe Harsaae, Århus
Anny Madsen, Tårup
Ketty Justesen, f. Hansen
Else Hansen, f. Jensen, Ullerslev
Hanne Spangsgaard, Refsvindinge
Bodil Rytter, f. Bjerg, Ørbæk
Agnete Bjerg, Hosby
Inge Marie Holkgaard ("Søster"), Refsvindinge
Birte Fahnøe, Friskolen
Keld Peter Nielsen, Esbjerg
Inge Haugaard Nielsen, Nyborg
Jens Hansen, Lamdrup
Svend Otto Eriksen, Nyborg