Sjæl og legeme

Trosretninger

Langt de fleste beboere i Refsvindinge i 1950'erne var medlemmer af Folkekirken, der dengang betjentes af pastor Rischel.

Menighedsrådet omfattede både Kullerup og Refsvindinge.

Dog forekom  der også en del andre kirkelige anskuelses-retninger i sognet.

Den kreds, der havde flest tilhængere var Grundtvigianerne, der dog ikke var kategorisk afvisende over for Folkekirken og dens ritualer.
Kredsens medlemmer var typisk medlemmer af valg-eller frimenighederne i Ryslinge eller Sdr. Nærå. Deres børn frekventerede som regel Refsvindinge Friskole v. skoleleder Garnæs Petersen.

Ud over disse kendetegn skilte dens medlemmer sig ud ved visse symboler og adfærdsmønstre.

Formentlig inspireret af Grundtvig, der i 1850 ved sit hus i Hellerup plantede en blodbøg, var det ikke ualmindeligt at Grundtvigianere forsynede egen græsplæne også med en blodbøg; den var et signal om ejendommens beboeres tilknytning til de Grundtvigske værdier.
Andre signaler kunne være for kvinderne en sølvbøjle om håret. Kredsens tilhængere var som hovedregel mere litterært orienterede end folk flest.

En mindre kreds af beboere var af (indre-)missionsk observans; men fulgte Folkekirkens ritualer uden sekteriske tiltag. De lagde dog ikke skjul på deres holdning og omgikkes fortrinsvis hverandre inden for kredsen.

Langt færre - ja kun nogle få - bekendte sig til Adventisterne; de holdt kategorisk lørdagen hellig, dvs. hviledag.

Kun - vist nok - en enkelt familie var Jehovas vidner; og en enkelt anden familie tilsluttede sig Pinsemissionen.

Egentlig åbent bekendende ateister fandtes ikke i sognet; hvis der var nogen, lod de sig ikke mærke med noget; de betalte kirkeskat og lod børnene både døbe og konfirmere.

Anden kultur

I sognet fandtes flere politiske foreninger, der jævnligt indkaldte til medlemsmøder til påhør af et polikerforedrag.

De største foreninger udgik fra Venstre, Socialdemokraterne samt den mindre kreds af Konservative. De Radikale og Retsforbundet havde mindre lokalforeninger.

Op til Landstings- (indtil 1953)  og Folketingsvalg foranstaltede de poltiske foreninger et fælles vælgermøde med kredsens .kandidater.

Upolitisk forening var Foredragsforeningen, der om vinteren også kaldte sammen til foredragsaften.

Sangforeningen lededes af førstelærer K.D. Madsen, RD, Formand for Fynske Folkekor.

Ungdomsforeningen var en ren "bal"-forening.

Bogudlån fra det lille bibliotek i Forsamlingshuset var minimalt om sommeren !

Som regel foranstaltede en forening en årlig dilettantforstilling, efterfulgt af bal.

Husmandsforeningen arrangerede bl.a. juletræsfest for børn i Forsamlingshuset. Skolerne holdt juletræsfester 3. juledag.

Økonomisk støtte indsamlede flere foreninger ved afholdelse af andespil.

Ugeblade havde en vis udbredelse, evt. på delebasis: Hjemmet, Familiejournalen, Billedbladet, Hus & Hjem. Den daglige avis var typisk Fyns Tidende og i enkelte tilfælde Socialdemokraten, Nyborg. Nyborgbladet var et gratis annonceblad, udgivet af bogtrykker Løkke, Nyborg. Det samme var Østfyns Ugeblad, v. Poul Tharking, Ørbæk.

Æterbårne nyheder formidledes af DR: Pressens Radioavis, Aktuelt kvarter. Underholdning v. samme medie: Gammeldags dansemusik med Bror Kalles kapel; gyseren: Gregory-mysteriet. Gøglervognen med Svend Pedersen.

Telefoner var endnu ikke hvermandseje og 2 familier henvistes endnu til at dele en linje - medhør var derfor mulig !!!

Bilparken var beskeden og bestod fortrinsvis af ældre - under krigen opklodsede- modeller.

Legeme

Sundhedspleje:

Lægerne i Refsvindinge var

    Axel Hole, Ferritslev
    Alfred Ege, Ørbæk
    Palle Storm, Nyborg
    Aage Rossing, Nyborg
    Richard, Nyborg
    Beck Kristensen, Nyborg
    Eisenhardt, Nyborg
    Berner, Ullerslev

Sygeplejerske(r?)

    Ingeborg "Lys" Jensen
    Kamma. Pedersen, Refsvindinge

Tandlæger:

    Aage E: C. Kabell, Nyborg/Refsvindinge
    Viggo Rosmark, Nyborg
    Ejnar Pedersen, Nyborg
    Agerskov, Nyborg

Jordemoder

     fru Linnet Kristensen, Vindinge
     Ellen Christiansen, Ørbæk

Sygehus, Nyborg/overlæge Sønder

Alderdomshjem fandtes ikke i Refsvindinge.

Dyrenes pleje

Dyrlæger:

    Skovgaard, Ferritslev + Faaborg - amanuensis !!!
    Rasch Nielsen, Ørbæk
    Carl Nielsen, Nyborg
    Mathiesen, Ullerslev

Sport og idræt

Til legemets pleje spilledes om  sommeren diverse boldspil under sportsforeningernes auspicier: håndbold, fodbold; i skolen rundbold eller langbold.

Paraplyforeningen var RSGIF - Refsvindinge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening. Håndboldholdene deltog i den lokale turnering  Højttaleranlægget fra Tono, Ullerslev, betjentes af Svend Sadelmager..

Der fandtes endnu en hel del heste, hvorfor Ringridning kunne afvikles - som regel på Hans Christoffersens mark - og så var der bal bagefter med medbragt mad.

Med års mellemrum  red ryttere rundtur - med konge og kronprins i spidsen - Fastelavnsridning til en del ejendomme.

Om vinteren foregik legemlige aktiviteter i forsamlingshuset: Gymnastik for børn og unge; afslutning med opvisning fandt altid sted 2. påskedag. Gymnasikredskaberne - ud over ribberne - var rullemadras, plint og buk. Gymnastiklederne var bl.a. gdr. Jens Møller Pedersen, lærere fra kommuneskolen.samt en del delingsførere, uddannet på diverse idrætshøjskoler, bl.a. Ollerup, Vallekilde, Gerlev m.fl.

Badminton havde god tilslutning - og dygtige udøvere - i huset.

Danseskole fandtes ligeledes for både børn og voksne; den blev drevet som privat forretning i Forsamlingshuset af et danseskolepar: Undervisningen afsluttedes med afdansningsbal.

På banen ved skolen var der en sandgrav til både højde- og længdepring samt en slaggebane til løb/tilløb.

Atletik var ikke udbredt ! Spydkast fandtes dog - og måske diskoskast samt kuglestød?

Den kommunale husflidsskole var aktiv om vinteren med den såkaldt tykke snedker som leder, han afløstes af Ove “Bellisgartner” Jensen!

Idrætsmærker erhvervedes af mange børn og unge; hierarkiet var bronce, sølv, guld, sølv med emalje og guld med emalje.