Landsbysiden - på CD

Redaktionen takker alle bidragydere for materiale til Refsvindinge i 1950'erne

Redaktionen erkender, at bidragene efterhånden er ebbet ud, hvorfor den nu foreliggende udgave fastholdes på en CD.

Vi udtrykker også stor taknemmelighed for udvist velvilje fra Menigshedsrådet, Refsvindinge, som har givet "husly" til siden !

Vil du sikre dig en kopi af CD'en kan du henvende dig til redaktionen eller Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv.
Denne skive kan afspilles på en PC, også  UDEN internetadgang ! Pris: 50 kr.

Juni 2011

Ingelise Knudsen        Kaj Egon Hansen        Ebbe Yndgaard