Refsvindinge station


Stationsbygningen er opført 1890


Et ældre perronbillede

Et nyere facadebillede

Stationen med posthus  og læsserampe til svinetransport

Stationsforstander O. Ottesen

Medhjælpere:
Martin Sørensen
Marius Krum

Ledvogter: Carl Harbo Rasmussen

Postbude:
Arly Stampe
Martin Sørensen

Nedlæggelse af banen skete i 1962

Læs om banen  her


Den farlige overskæring, hvor engang en af kreaturhandlerne Ottesen i sin ældre bil blev påkørt af toget - dog skete der kun materiel skade !


Et ældre motortog
Copyright ikke identificeret 


- et nyere på vej mod Nyborg


Gammelt lokomotiv med person- og fragtvogn
 Copyright ikke identificeret

I forgrunden ledvogterhuset og i baggrunden tv. Møbelfabrikken

Signalmast
Opad: Kør ind
Vandret Stop
Nedad: gennemkørende uden stop
 Copyright ikke identificeret


Lokomotiv med tender til brændsel (træ, kul eller koks)
 Copyright ikke identificeret


Skinnecykel 
 Copyright ikke identificeret


Lokomotivet måtte vendes på en vendeskive - i forgrunden en sneplov
 Copyright ikke identificeret

 


Dræsine for to mand - den kunne også være hånddrevet
 Copyright ikke identificeret;