Fogeder

Sognefoged var
Hans Kristian Bang

Hans funktion var bl.a. at fungere som pantefoged i forbindelse med inddrivelse af fordringer, hvis det ikke lykkedes ved en simpel incassoforretning at inddrive det skyldige beløb - eller opnå en afdragsordning.
Sognefogeden udstedte også Hundetegn !

Brandfoged var tilsynsførende mht. overholdelse af brandforskrifter i sit område og lokal leder af slukninsarbbejdet ved ildebrande.
En af fogederne var Johannes Aaskov

Begge fogeder var deltids-lønnede såkaldte bestillingsmænd, dvs. ikke kgl. udnævnte embedsmænd.