Skolekommissionen

Udpeget af sognerådet (?) var der i Kullerup-Refsvindinge en skolekommission, der en gang årligt aflagde "kontrolbesøg" i skolen, hvor den så overværede en skoletime.

Medlemmerne af kommissionen var formentlig fortrinsvis personer med skolesøgende børn. Formand var bl. a. sognerådsformand Martin Hansen, jf. oversigten nederst på siden.

Under visitatsen sad så medlemmerne bag ved bageste pult-række, tæt ved den glohede kakkelovn  og havde det hedt ultimo marts måned, hvor skoleåret sluttede. Medlemmerne var fortinsvis endnu mænd,

Foud for eksamen havde lærerne skrevet standpunktskarakterer for de enkelte elever i en stor protokol, der blev forelagt kommissionen:

I samme protokol angaves det gennemgåede pensum:

Endelig underskreves protokollen af kommissionens medlemer:

Medlemmer af Skolekommissionen i Kullerup-Refsvindinge 1950-1960

Ultimo marts

Formand

Refsvindinge-medlemmer

Kullerup-medlemmer

1950

Ejnar Rischel

Jens Møller Pedersen

Clara Storm

Robert Hansen

Marius Henriksen

1951

Martin Hansen

Jens P. Jensen

ClaraStorm

Robert Hansen

Hans E. Jensen

1952

Martin Hansen

Jens P. Jensen

Clara Storm

ej anført

Hans E. Jensen

1953

Martin Hansen

Jens P. Jensen

Clara Storm

Robert Hansen

Hans E. Jensen

1954

Axel Nielsen

Jens P. Jensen

Clara Storm

ej anført

ej anført

1955

Gunnar Jørgensen

Anna Christoffersen

Martin Sørensen

Robert Hansen

Anker Jensen

1956

Gunnar Jørgensen

Anna Christoffersen

Martin Sørensen

Robert Hansen

Anker Jensen

1957

Gunnar Jørgensen

Anna Christoffersen

Martin Sørensen

Robert Hansen

Anker Jensen

1958

Gunnar Jørgensen

Anna Christoffersen

Martin Sørensen

Robert Hansen

Anker Jensen

1959

Gunnar Jørgensen

Johannes Jensen

Martin Sørensen

Robert Hansen

Anker Jensen

1960

Gunnar Jørgensen

Johannes Jensen

Martin Sørensen

Robert Hansen

Anker Jensen