Skoleformen i 1950'erne

Idræt og lege

 

 

Den kommunale skole i Refsvindinge i 1950'erne

Udsmykningen i klasseværelse nr. 1: Klik her og se klassebillede med lærer Jensen her

Lærerne:

K. D. Madsen, RDbg

Kristian Daniel Madsen
Formand for Fynske Folkekor

1. Lærer: 1907-1950
Uddannelse: Jelling seminarium

Oskar Bekkersted, f. Madsen

 Uddannelse: Skårup seminarium
1936: 2. lærer Refsvindinge
1948: 1. lærer Bjerne skole, Horne
1957: 1. lærer og kirkesanger Refsvindinge
1966: Bjerne skole
1967-1967: Horne centralskole
Bekkersted spillede til Folkedans og ledede bl.a. sangkor og instruerede Dilettant; desuden var han bibliotekar.
Bekkersted døde i 1980 i Svendborg.
 

Johannes Madsen

1. Lærer: 1950-1957

H. F. Jensen

2. Lærer: 1950-1954

Efterfølgerne var:Flemming  og Inga Jansson
Knud Rasmussen
fru Hegelund


Skolen, opført 1896; for enden lå gymnastiksalen og på dens bagside lokummer - længen til venstre var 1. lærerbolig.


Husflidsskole, forlængst nedrevet.
I sidefløjen til venstre indrettedes en 3.die skolestue til 1. klasserne.

   


Den gamle skole fra 1833 - nedbrændt i 1890'erne

 

 


Årgang 1950
- i midten: K.D.Madsen og fru Margrethe sammen med lærer Jensen

   

Skolebillede, ca. 1954 med lærer Madsen og vikar Lauf

Forreste række fra venstre:

Tove Larsen Inger Marie Rasmussen Karen Margrethe Bergholdt Inge-Lise Jørgensen Ingelise Søndergård Aase Bodi Tove Jeppesen
Else Møller Pedersen Else Sørensen Agnete Bjerg Hanne Spangsgård

Midterste række:

Henny Bergholdt Hanne Frederiksen Lis Stampe Conni Nielsen Esther Nilsson

Bagerste række:

Lærer Otto Lauf Svend Åge Jensen Svend Åge Henriksen Ole Andersen Torben (Jensen?) Jørgen Jensen/Åskov Leo Pedersen Eilif Rasmussen Preben Larsen Knud Erik Søndergård Bertel Bertelsen Mogens Jensen Lærer Johannes Madsen


Skolebillede 1954

Skolebillede 1954:Bagerste række fra venstre:Lærer Johs. Madsen, Astrid Christoffersen, Annelise Hansen, Jørgen Kühnell, Jørgen Justesen, Hanne Broberg, Solveigh Søndergaard og lærer Lauf?


Midterste række fra venstre: Gretha Larsen, Else Kruse, Ingeborg Bjerg, Else Marie Jensen, Ida Vilhelmsen, Dorrit Nielsen, Liselotte Poulsen, Lykke Christensen, Tove Alexandersen, Anni Refsgaard, Pia Sørensen.

Forreste række fra venstre: Kay Andersen, Knud Erik Jensen, Peder Pedersen, Bjarne Jensen, Palle Henriksen, Ejvind Mortensen, Helge Jensen, Jan Nielsen, Thorvald Ringsmose og Erling ??


Skolebillede 1956

 Bageste række fra venstre: Kay Andersen, Jørgen Kühnell, Bjarne Jensen, Palle Henriksen, Frede Hansen, Jørgen Justesen, Helge Jensen, Ejvind Mortensen, Knud Erik Jensen, Jan Nielsen, Peder Pedersen, Thorvald Ringsmose og lærer Jansson.

Forreste række fra venstre: Stående Solveigh Søndergaard, Anni Refsgaard, Gretha Larsen, Ida Vilhelmsen, Annelise Hansen, Tove Alexandersen, Liselotte Poulsen, Astrid Christoffersen, Lykke Christensen, Hanne Broberg, Else Kruse, Ingeborg Bjerg og Dorrit Nielsen.Skoleformen i 1950'erne

Refsvindinge skole virkede under skoleloven af 1937 ? - evt. ældre ? og skoleåret gik fra april til april.

Skolepligten var 7-årig, fordelt på flg.  klassetrin:
1. klasse
nye/lille "anden"
gamle/store "anden"
nye/lille "tredie"
gamle/store "tredie"
nye/lille "fjerde"
gamle/store "fjerde"

Der var forskel på mødetiderne, vinter og sommer:

Om  vinteren gik de 3 små klasser i skole mandag, onsdag og fredag fra kl. 8 til 14
- de 4 store klasser tirsdag, torsdag og lørdag

Om sommeren gik alle klasserne i skole hver dag, men således at de 4 store klasser gik i skole
fra kl. 8 til middag og de små klasser fra middag til 14.
Skolen havde 2 klasseværelser, hvorfor der i  hvert klasselokale samlæstes med 2 årgange -
dog ikke 1. klasse.

Medens én årgang således havde regning, kunne den anden årgang i samme lokale have dansk
osv. - kombinationerne var mange; men det fungerede.

Om morgenen samledes begge lokalers elever hos K. D. Madsen til fælles morgensang og
fællesbøn. På lørdage var der flerstemmig sang for de "store".

Ved afslutningen af dagens undervisning hos KDM blev der sunget:

Nu er timen til ende,
Og vi hjemad skal gå.
Hvad vi lærte derhenne,
Skal vi nok huske på !

Disciplinen

Børnene måtte naturligvis tiltale lærerne med De; når KDM ringede ind om morgenen eller efter frikvarter gik alle børnene stilfærdigt ind på den lange gang og stillede op langs de lange reoler med knageræk ovenover. Når der var ro, gik de to afdelinger ind i de respektive klasseværelser og blev stående ved pultene, indtil der blev sagt: Sæt jer !

Trådte en voksen person ind i en klasse, rejste alle børn sig og stod stille ved deres pulte.

Uvorn optræden straffedes med lussing, evt. linealrap i håndfladen - eller prik i maven med pegepinden. KDM's fløjte var ikke rar at stifte bekendtskab med !!!

Karakterbøger

fandtes endnu ikke - men se eksamensprotokol-uddrag under skolekommissionspunktet


Nogle bøger mv.

Regnehæfte med den "store" tabel: - en rumpedasker og et pennalhus

  

Et væsentligt skridt i uddannelsesforløbet var at skulle have: "Blækregning", dvs. at skrive regnestykker - og skriveøvelser - med penneskaft, forsynet med enten elastikpen - den bedste - eller kongepen. Den kradsede papiret op og resultatet blev derefter.

Anskuelsesbilleder var almindelige som f. eks. dette af Uffe hin Spage Klik her for flere billeder
 

Sparemærker kunne købes hos KD Madsen; sådanne - à nogle få øre - indklæbedes i et lille omslag, hvorpå der manende stod:

At to og to er fire
Vi lærte i vort hjem
I Nyborg Sparekasse
Bliver to og to til fem !

Skoleskema-folderen var sponsoreret af Sparekassen; herpå stod til almindelig opbyggelse:

Pers penge gik til pjank og pjat
Ib´s gik i sparekassen
Ib har nu en stor butik
Per går på lossepladsen


Det var en stor belastning 2 gange om ugen at skulle kunne recitere flere salmevers ! - der kunne vanke ubehageligheder, hvis man hakkede i det eller kørte tør i hukommelsen.


Idræt og lege

På skoleskemaet kunne der stå: Idræt; i disse timer blev der om sommeren spillet rundbold på idrætspladsen eller evt. håndbold under Bekkersteds ledelse eller senere lærer Jensens ledelse. Nogen atletik blev der også dyrket med løb, længde- og højdespring. Der var flere sandgrave til disse spring-formål - og også en cindersbane. Om vinteren var der lidt gymnastik i salen - medmindre KD. Madsen overtog undervisningen med sanglege til forskel! I dag er sportspladsen nedlagt og omdannet til villakvarter !


Den almindelige madkasse Copyright ikke identificeret


 Copyright ikke identificeret

Den finere

 

I frikvartererne legedes der forkellige underholdende lege: spil med ler- eller glaskugler eller hønseringe. Alle i festlige farver. Kuglerne opbevaredes i en såkaldt kuglepose af hjemmesyet tilsnit. Der spilledes både KLINK og NÆRMEST.

Hyppige lege var tagfat og klat. Når der skulle udpges én, der "skulle være den", anvendtes som regel remsen:

Ogger, gokker, gummiklokker
Erle, Perle
Pif, paf, puf

Ved drengenes fødselsdage var typiske lege: "Gemme sedler", Gemme, og Vink fri. Fodbold spilledes IKKE - bolde var alt for kostbare på den tid ! - og plasticbolde fandtes endnu ikke.

Ved pigernes ???

Voksne kunne også finde på at slå sig løs med: "To mand frem  for en enke", sækkeløb og æggeløb.

Indbyrdes forsendelser i skolen


Copyright ikke identificeret 

 

Kære venner og veninder, hjælp mig her at samle minder, kom fra syd og kom fra nord, kom  fra hele verden stor

Gækkebreve sendtes ved påsketid Copyright ikke identificeret


Mit navn det står med prikker
pas på det ikke stikker  ...... Copyright ikke identificeret

Bag ved gymnastikpladsen var der en græsbane, hvor der kunne spilles såkaldt - på fynsk - JEP - formentlig efter svensk KÆP. hertil anvendtes to mursten, en længere, lidt kraftig kæp på vel ca. 50 cm. og en kortere tyndere pind, vel ca. 20 cm. Der taltes point efter hver "runde". Kun i det store spisefrikvarter kunne det betale sig at stille udstyret op - ellers blev der jo ringet ind, før man var klar !

 

Tilbage