Lægdsrullebestyrer/lægdsmand

Harald Jørgensen

Hans var søn af den tidligere sognefoged Erik Jørgensen.