Politi og sognefoged   

Landpolitibetjenten med station i Nyborg var Kratholm, senere afløst af Kragsaa og Jensen. Kratholm var kendt for at kunne slå en proper næve, når han skulle  


Copyright ikke identificeret 

bringe et slagsmål til ophør blandt berusede karle ved lørdagsballet i forsamlingshuset. Ellers var hans opgaver mindre voldsomme, nemlig at inddrive de sjældne bøder, f. eks, for at have kørt uden cykellygte i lygtetændingstiden.

Refsvindinge hørte under politikreds, 27, Nyborg. I spidsen stod politimestren, udpeget af Justitsministeriet.

Retssager kunne pådømmes af dommeren i Nyborg; straffesager med tilståelse kunne umiddelbart pådømmes; civile søgsmål over en vis beløbsgrænse måtte direkte henvises til Østre Landsret. Ikke-tilståelsessager forelagdes en dommer og 2 domsmænd til afgørelse af skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.