Amt og kommune

Amtet - Svendborg

Amtsrådet

var et folkevalgt organ med en født formand, amtmanden, der var statslig tjenestemand..

Amtet havde som primære opgaver forvaltningen af sygehuse og veje i amtet
Amtmanden havde en del civilretlige kompetencer, bl.a. bevilling af ukonroversielle skilsmiisser.

Under amtet fungerede også en amtsskolekonsulent, der førte tilsyn med amtets skolevæsen.

Andre embeder

I amtet var en dyrlæge udpeget som kredsdyrlæge og en læge som  kredslæge, begge tilsynsførende for deres respektive  faglige områder

Amtstuen i Svendborg

var en decentral statsforvaltningsenhed,

- amtstuen stod for opkrævningen af amtstueskat, som var en halvårlig skat pålagt ejendomme i landdistrikterne (skal formentlig forstås som i kommuner, der ikke var købstæder)
- amtstuen forestod salget af stempelmærker
- amtstuen foretog udbetalinger af gevinster på Satens præmieobligationer
- amtsuen foretog udbetaling af gevinster fra Klasselotteriet
- amtstuen modtog indbetalinger af vægtafgift på motorkøretøjer
- amtstuen modtog indbetaling af præmier til Den alm. Brandforsimkring for Landbygninger "der havde en særaftale med staten om opkrævningen"
- amtstuens chef - amtsforvalteren - refererede til Skattedepartementet under Finansministeriet

Kullerup-Refsvindinge Kommune

Kommunekontoret var den lokalforvaltende offentlige myndighed med bl.a.følgende opgaver

- skatteforvaltning
- folkeregister
- valgafvikling

 


Rasmus Storm

Kommunekontor

Murermester & Sognerådsformand:
Martin Hansen

efterfølgere:
Johs. Eriksen
 Fabrikant Nielsen alias Axel Snedker

 

 


Rasmus Storm

 

Kommunekasserer

Jens Peter Jensen

Nuværende adresse: Ellingevej 25