Læs her om gamle kirkeskikke

Hospitalet ved Refsvindinge kirke

Familien Rischel

Refsvindinge kirke

Pastor Ejnar Rischel, Kullerup
 

Kordegn lærer Johannes Madsen

Graver Johannes Hansen (Buster)

Indbyggere i  1950: 844

-men en del af borgerne var medlemmer af udensogns menigheder: fri - eller valgmenigheder, primært i Ryslinge

Kun ganske få var medlemmer af andre trossamfund, som f. eks. Jehovas Vidner og  Adventistsamfundet.

Udmeldelse af folkekirken forekom yderst sjældent, og var som hovedregel ledsaget af krav om indmeldelse i et andet trossamfund eller evt. ligbrændingsforening.

Klik på dette link for mere information


Konfirmation, Refsvindinge kirke 1957