Foreninger og medlemskaber mv.

Klik på små billeder

Fokekirken
 
Refsvindinge kirke

Fri- og Valgmenigheder

Nazarethkirken, Ryslinge

Copyright ikke identificeret

Valgmenighedskirken, Sdr. Nærå
 Copyright ikke identificeret

Brugsforening
 

Foderstofforening

Mejerier: Vindinge, Ørbæk, Herrested og Ellinge


Vindinge mejeri, gl. foto -
nu boliger
 Copyright ikke identificeret


Ørbæk mejeri, 2011- stadig aktivt


Herrested mejeribygning 2011, nu maskinsalg


Ellinge mejeribygning 2011, trævarefabrik

Kontrolforening: mælkekvalitetsforening - såvel kvalitet som kvantitet: ydelse; ansat: konrolassistent

Kvægavlsforenigen Centrum, en forening med tilknyttet tyrestation >kunstig inseminering af køer/kvier

Svin til slagtning blev af medlemmerne leveret til Odense Eksportslagteri; resultatet heraf var modtagelse af "grisepenge" pr. post !

Vælgerforeninger/politiske partier: Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Retsforbundet, Radikale Venstre

Foredragsforening: gæster kunne være f. eks. Sven Henningsen

Forsamlingshuset
 

D. A. F.: Dansk Arbejsmands Forbund

Andelsfrysehuset, Refsvindinge

Sangforening

Ungdomsforening: Underholdning f. eks. Raquel Rastenni; andespil og dilettant samt bal

Hundredemandsforening: kunne opføre sunde arbejderboliger qua en offentlig lånekasse med lempelige betalingsvilkår.
Se forklaring her

Jagtforening: "lukket" kreds af jægere

Landboforening: interesseforening af større landbrugere; konsulent tjeneste tilknyttet. Landsbladet var medlemsblad.

Refsvindinge Transformatorforening

 

Husmandsforening: interesseforening af mindre landbrugere med konsulentbistand - Husmandshjemmet var medlemsblad

Husmoderforening: foredrag og udflugter

Boldklub, Skytte-, gymnastik- og idrætsforeningforening: Skydning, gymnastik, boldspil, evt. Fastelavns- og ringridning; bal

Husflidsforening: drift af Husflidsskolen

Sygekasse: obligatorisk

Fortsættelseskasse: sygekasse for bedre bemidlede

Kokasse, grisekasse & hestekasse: gensidige forsikringsselskaber

Julens glæder: opsparingsforening

 

Friskoleforeningen